Novinky e-mailem

Půjčka - Online půjčka - Nebankovní půjčka

Samotná směnka představuje jasný doklad o vzniku finančního závazku dlužníka vůči věřiteli a udává mu povinnost, nebo vyjadřuje jeho slib uhradit držiteli směnky za určitých podmínek určitou finanční částku.

Z hlediska zákona je každá směnka, která splňuje všechny formální předpoklady, nezvratným důkazem o vzniku závazku dlužníka vůči věřiteli a veškeré důkazní břemeno (vyvrácení platnosti směnky) leží na bedrech žalovaného (ve většině případů dlužníka).
Tato neotřesitelnost směnky však nahrává také podvodníkům, kteří donutí svého klienta podepsat směnku před obdržením peněz, nebo směnku pod jakoukoliv záminkou vystaví na mnohem větší částku, než byla dohodnuta.
Dlužník si tak často vůbec neuvědomuje, že svým podpisem uznává závazek v plné výši a nikdo se ho nebude ptát, zda od věřitele vůbec nějaké peníze dostal. Směnka na rozdíl od smlouvy o půjčce žádnou klauzuli o povinnosti věřitele dlužníkovy poskytnout půjčku neobsahuje! Zákon přesně stanovuje, jaké náležitosti musí směnka mít, aby byla platná. To je ovšem v drtivé většině případů záležitostí především věřitele.

Z hlediska dlužníka je nezbytné všímat si na směnce dvou hlavních údajů:
splatnosti směnky a částky, kterou musíme uhradit - Splatnost směnky udává, za jakých podmínek má věřitel právo na vyrovnání dluhu

Zákon rozlišuje 4 možné typy splatnosti

1. na viděnou – směnka je splatná po předložení - pokud nechcete, aby Vás věřitel jednoho dne u Vás doma překvapil se směnkou v ruce, raději na tento typ nepřistupujte.
2. na určitý čas po viděné – stejný princip jako u směnky na viděnou, jen je stanovena lhůta, ve které musí dlužník svůj závazek splnit po předložení směnky
3. na určitý čas po datu vystavení směnky – např. směnka je splatná za 3 roky po jejím vystavení
4. na určitý den – např. směnka je splatná 1.1.2012, apod.

 

Součástí směnky může být také místo, kde má dojít k placení. Pokud není uvedeno, je tím místem ze zákona bydliště nebo sídlo povinného (dlužníka). Částka k zaplacení, tedy částka, kterou bude dlužník muset v den splatnosti směnky zaplatit, může být vyjádřena buď konkrétní sumou, do které již věřitel započítal případné úroky a poplatky, nebo skutečně půjčenou částkou (jistinou) a vymezením roční úrokové sazby. Směnka může stanovit také postupné splácení dlužné částky. V takovém případě je nutné vyznačit přesné termíny splátek (nebo časové odstupy mezi splátkami) a věřitel musí přijetí každé splátky na směnce potvrdit (napíše datum splátky, výši splátky, jména a podpisy)

Může se hodit: Směnka je cenným papírem a věřitel s ní může libovolně bez vědomí dlužníka obchodovat. Částka, splatnost směnky a místo plnění však zůstávají neměnné. K převedení nároků ze směnky dochází rubopisem na zadní straně směnky. Majitel směnky musí přijmout od dlužníka ve chvíli splatnosti směnky i částečné plnění a jeho výši potvrdí záznamem na směnce. Není však povinen akceptovat předčasné splacení směnky. Na směnce může být uveden směnečný ručitel (avalista), věřitel po něm může požadovat splacení směnky, neplnil-li dlužník. Pokud je na směnce doložka „bez protestu“, znamená to, že věřitel nemusí v případě sporu prokazovat neúspěšné předložení směnky dlužníkovi. Jakmile je směnka zaplacena, potvrdí to věřitel přímo na směnce tzv. kvitanční doložkou. Často je také směnka zničena (spálena)

Na co nezapomenout!
Před podpisem směnky se ujistěte, že přesně víte, kdy a kde musíte směnku splatit. Nepodepisujte směnku před obdržením peněz, stejně jako nepodepisujte směnku bez řádně uvedené dlužné částky (číslem i slovy). Ujistěte se, že je dlužná částka na směnce uvedena správně, tak jak bylo domluveno! Kdykoliv věřiteli poskytujete nějaké plnění (splátka, částečné plnění, uhrazení směnky), pokaždé dbejte na to, aby tento fakt věřitel do směnky zaznamenal!

 
Строительные материалы


Pojem půjčka uveden na webové stránce http://pujcka4everyone.g6.cz/smenka je totožný s pojmem zápůjčka podle zákona č. 89/2012 Sb., který nabyl účinnosti 1.1.2014

Tato stránka nezobrazuje nabídku reklamou, ani předsmluvní informace dle zákona č. 145/2010 Sb. Jedná se pouze o orientační informace o půjčce, konkrétní parametry půjčky získá klient v případě navázání kontaktu se svým investorem nebo zprostředkovatelem.

Inzerce půjček - Online půjčky - Nebankovní   půjčky Půjčka - Inzerce půjček | Rychlá půjčka - Půjčka Půjčka, Půjčky, Inzerce - Bezplatná inzerce   půjček Půjčka - Inzerce půjček - Bezplatná inzerce   půjček